Udsåning uden anvendelse af kemi!

– Tillige økonomisk gevinst og optimal præcisionssåning. Med de nye Danske afgifter på kemi, der trådte i kraft den 1/7 2013, er Basamid, der bruges til forberedning af såbede, blevet så dyrt, at det kan betale sig at se på alternativer. Alternativet blev afprøvet i foråret 2013, hvor vi afprøvede såning i papir. Historie Såning i…