Vort mangeårige arbejde og vor erfaring inden for den grønne sektor gør, at vi er efterspurgte rådgivere – ikke alene i Danmark, men også internationalt. Vi har mangeårig erfaring og benyttes af såvel store, multinationale selskaber som af mindre, lokale producenter. Vi kan tilbyde rådgivning inden for en række områder, fx etablering af en ny plantage, valg af art eller sort, dyrkning eller hjælp ved projekteringen. Blandt de emner, vi kan rådgive i, er:

• Træfældning og træbeskæring

• Etablering af juletræskulturer

• Valg af areal • Valg af egnede plantearter

• Opfølgende rådgivning og dyrkningsvejledning

• Etablering af offentlige og private anlæg

• Projektering

• Etablering og vedligeholdelse af grønne områder

• Belægningsarbejde

• Langsigtede aftaler med kommuner og regioner

• Syns-og skønsforretning.