Bols tilbyder at fælde vanskelige træer i lokalområdet, såvel som i resten  af Danmark. Vi er specialiserede i topkapning og fjernelse af vanskelige træer, ligesom vi er i besiddelse af det mest moderne, miljøvenlige værktøjer til alle opgaver. Vi byder på opgaver som fjernelse af hele træer, eller blot  nænsom beskæring, hvor vi er i besiddelse af mere end 25 års erfaring. Vore klatrere er trænet i de nyeste klatre-teknikker for at sikre sikker nedtagning af grene og stammer, ligesom sikker arbejdsplads ligger os på sinde. Vi kan: – Flise grene og buske på stedet, så Du kan anvende det til at afdække dine bede. – Sørge for nænsom nedtagning af grene og stammer, så buske og planter nedenunder ikke tager skade. – Bortskaffe alt affald på en miljøvenlig måde. – Bortfræse stød og genetablere græsplæne. – Genetablere fliser og gangarealer. Som trækiruger går vi ind for at beskære træerne på en måde så de kan bevares for eftertiden, frem for bare at fælde dem.