Energipoppel

Udsåning uden anvendelse af kemi!

Udgivet 20. januar 2014
Såning 2013 013

Bedet til højre er sået traditionelt, men for tæt. Ukrudtet vælter op. Bedet til venstre er sået i papir og man bemærker i kanterne, hvor papiret når til.

– Tillige økonomisk gevinst og optimal præcisionssåning.

Med de nye Danske afgifter på kemi, der trådte i kraft den 1/7 2013, er Basamid, der bruges til forberedning af såbede, blevet så dyrt, at det kan betale sig at se på alternativer. Alternativet blev afprøvet i foråret 2013, hvor vi afprøvede såning i papir.

Historie
Såning i papir har været anvendt til grøntsags produktion i årevis. Ideen er at det ukrudtshæmmende bundpapir lægges nederst mod jorden og frøene til kulturplanterne ligger mellem bundpapiret og overpapiret. Det hele er klæbet sammen med tapetklister, der er ufarligt for frøet.

Såning
Frøet bliver sået via en maskine, der står indendørs. Altså har du som producent intet problem med lette frø, der kan blæse væk fra bedet, inden du når at få lagt sand ud. Maskinen er meget nøjagtig, kan så i hele papirets bredde, såvel som i rækker og enkeltkorn. Alt fra rødgran over lærk til nordmannsgran kan sås med maskinen.

Bedene
Såbedene skal være veltilberedte, ganske som du ville gøre det med et traditionelt bed. Veltilberedt jord, oplagte bede med en bredde der mindst svarer til papirets bredde. Vores bedbredde er 1,10 meter og papiret er 1,0 meter, altså 5 cm fri på hver side.

Udlægningen
Når du sår, er det vigtigt at papiret vender rigtigt. Kommer bundpapiret øverst, spirer kulturplanterne ikke. Det er også vigtigt at fastholde papiret til der er lagt sand ud på. Det nemmeste er at sætte rullen foran på traktoren, der efter sig har sandstrøeren. Så har man lavet bedet i én arbejdsgang! Såning og sandudlægning.

Tromling
Efter såning og sandudlægning er det vigtigt at tromle bedet let med en glat tromle, for at skabe den optimale jordkontakt til frø og papir.

Vanding
Når bedet er færdigt, er det især vigtigt at holde papiret gennemfugtet. Hvis papiret tørrer, vil det trække sig lidt og derved forstyrre de sarte spirer, der er på vej ned gennem bundpapiret. For vores vedkommende betyder det, at vi vander 3 gange om dagen, morgen, middag og aften, gennem hele spiringsfasen. Daglig kontrol af papirets fugtighed er en forudsætning for et godt spireresultat. Der bør vandes med 2-5 mm ad gangen. Hvis det øverste papir bliver for tørt, kan kulturplanterne have vanskeligt ved at bryde igennem det.

Resultatet
Vi har oplevet et rent frøbed igennem en hel vækstsæson, en enkelt lugning i august var nødvendig, da papiret, af indlysende årsager, jo ikke holder tilflyvende ukrudtsfrø væk. Desværre kan papiret ikke holde ager padderok (Equisetum arvense) væk, det spirer op gennem papiret. Selve papiret er opløst efter ca. 2-3 måneder, men da det er i eftersommeren, spirer der ikke meget ukrudt herefter.

Fremtidsperspektiver
Den ene fordel ved såning i papir, er den helt åbenlyse ukrudts effekt. Dernæst ser vi en fordel i, at du meget hurtigt kan etablere dine frøbede, når du først har udsået alle dine frø i papir. De ligger bare og venter i kølerummet, på at vejret arter sig til det optimale tidspunkt for udsåning. Ydermere behøver du ikke skulle indstille din såmaskine for hver gang du skifter kultur, det er jo sået på den afstand, du har bestilt. Bredsået som i rækker. Det næste er prisen, som er aldeles konkurrencedygtig. 5 kr. per m2. Udsået og klar til udlægning. Hertil skal naturligvis lægges fragtomkostninger. Du kan også selv komme med dit eget frø, få det sået på papir, og så tage rullen med hjem og så næste dag. Dette kræver naturligvis en aftale først.

Begrænsninger
Forbehandlet frø der er let opfugtet, tørrer hurtigt i papiret, da dette er helt tørt. Det kræver naturligvis, at du hurtigt får disse partier i jorden, mens det tørre frø kan ligge længere. Dette betyder også at du skal have en god logistik forberedt, så tiden fra såning i papiret til det ligger i jorden, bliver så kort som mulig.

Kontakt
Vi står selvfølgelig til rådighed, hvis nogle skulle have interesse i at prøve denne udsåningsmetode. Ring gerne på +45 40 62 00 43, Lars Bols, for yderligere informationer. Vi kan også kontaktes på lh@bolsforst.dk.